dissabte, 3 d’octubre del 2009

Amics dels Goigs de Sabadell

La junta d'Els Amics dels Goigs de Sabadell, ha presentat la dimissió donada la salut i edat dels mateixos, suspenen les activitats fins a la proclamació de una nova junta i convoquen els associats al 13 d'octubre per parlar del tema.